Havuz Kumu

  • Tuna Silis Kum
  • Ocak 01, 2019

Havuz Kumu Nedir?

Havuz Suyunu Arıtmak için Kullanılan Havuz Filtre Kumudur. Havuz Arıtmaların'da en önemli hususlardandır. Kullanım şekli : İhtiyaca göre havuz filtrelerine kalın'dan ince kuma doğru koyulur. 25 kg ambalajlar şeklinde satışa sunulur.

Filtreleme Nasıl Yapılır?

Havuz kum filtrelerinde, su bir difüzörden filtre tankına girmekte, tank içindeki kuvars kum yatağının arasından sızarken toz ve tortular kum tanecikleri arasında kapana kısılmakta, filtre tankının dibine ulaşan arınmış su ise boşaltma kanallarından tesisata ve ardından havuzunuza dönüş yapmaktadır. Kum filtreleri yaklaşık 20~40 mikrona kadar olan partikülleri yakalayabilmektedir.

“Havuzların berrak ve temiz olması öncelikle iyi bir filtrasyona ve buna bağlı olarakda temiz bir kuvars kumuna bağlıdır. Kum filtrelerindeki kuvars kumların 3 yılda bir değişmesi şarttır.”

Havuz Kumun En büyük özelliği Seperatörler vasıtasıyla tozdan arındırılmış olmasıdır.

Havuz Kumun Çok özel yıkama ile, Kimyasallarla işlem görmeden elde edilen Kanserojen içermeyen En Temiz Kum olmasıdır.

Kum filtreleri için özel nitelikli ve granül ebatlı kuvars filtre kumu, kolay ters yıkanabilme özelliği, uygun filtre yatağı tabakaları oluşturmak için hesaplanan granül değer aralıkları ve uzun kullanım ömürleri ile ekonomik, dayanıklı ve etkili filtrasyon yatağı oluştururlar.


Filtre içindeki kumlar, zaman içinde insan vücudu atıkları, mukus, güneş yağları ve yüksek pH değeri ile birlikte topaklaşmaya ve taşlaşmaya başlar ki bundan sonra filtre içinde kanallaşma meydana gelerek suyun filtreden süzülmeden tekrar havuza dönmesine sebep olur ve sonuç olarak bulanık ve kirli su ile karşı karşıya kalırız.

Doğal olarak filtrelenmeyen havuz suyunda ise bulanıklık kaçınılmaz bir sonuçtur. Kum filtrelerindeki topaklaşma ve taşlaşmalar, filtre kum seviyesinin 15-20 cm altında ve filtre çeperlerinde meydana gelir. Ayrıca, filtre içinden sürekli olarak ve yaklaşık 1 bar basınç ile geçen su, kum tanelerinin yuvarlanmasına ve kumun misket haline gelerek, kirliliği tutabilme özelliğini yitirmesine sebep olur.

Havuz Kumun Özellikleri :

Havuz Kumun En büyük özelliği Seperatörler vasıtasıyla tozdan arındırılmış olmasıdır.

Havuz Kumun Çok özel yıkama ile, Kimyasallarla işlem görmeden elde edilen Kanserojen içermeyen En Temiz Kum olmasıdır.

Zeolit, Klinoptilolit Nedir?

Zeolit ve klinoptilolit doğal olarak topraktan çıkartılan ve filtrasyon amaçlı kullanımının yanında birçok kullanım alanı bulunan bir malzemedir. Özelliği itibariyle kristallerinde kanal şeklinde boşluklu yapıları sayesinde filtrasyon verimi oldukça yüksektir.

Kullanmaya başladıktan sonra çok açık farklar görülecek, sudaki görüntü, kristal berraklığına ulaşacaktır. Zeolit mineralinin beş yıllık ömrü vardır. Miktar konusunda kuvars dan hafif olduğu için, kuvarsın ağırlığının e kadarı aynı hacmi doldurur.

Normal kuvars kum ile filtre 20-40 mikrona kadar filtrasyon yapabilir. Zeolit ve klinoptilolit ile 3-4 mikrona kadar partikülleri tutabilir. Ayrıca sorun yaratan metalleri, amonyakları (ter ve idrardan olanları dahil), kireç ve benzeri maddeleri tutma kapasitesi yüksektir. Ters yıkamayı yarı yarıya indirir ve kuraklık bölgelerindeki su sıkıntılarını hafifletir.

Rejenerasyon:

İyon değişimi ile metaller, amonyaklar, kireçler ve benzeri maddeleri tuttuğunda, doyma noktasına ulaşır. Tekrar ilk haline getirmek için, bildiğimiz tuz ile yıkanır. Tuz filtre kabına konup bekletilir. Birkaç saat sonra ters yıkama ile pislikleri atılıp, filtre yeni gibi işlemeye başlar.

Kristal örgüden kaynaklı olarak gerek kristal yüzeyinde gerekse de kanallarda negatif yük eksikliği vardır. Bu nedenle, özellikle pozitif iyonları yer değiştirme yaparak tutma ve verme özelliğine sahiptir.

Bu özelliğine teknik olarak Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) denir. Örneğin su ortamında erimiş metal iyonlarını, gazları, amonyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineral maddeleri bünyesinde tutmakta başka bir deyişle kanallarda hapsetmektedir. Klinoptilolit 750 0C kadar sıcaklığa, ayrıca yüksek asit ve bazlara (çalıştığı pH aralığı:1,5-11) karşı dayanıklıdır.