Halı Saha Kumu

  • Tuna Silis Kum
  • Ocak 01, 2019

'Halı saha yapımı sırasında "Halı Saha Teknik Şartnamesi" ne göre m2 ye 28–30 Kg gelecek şekilde elenmiş, yıkanmış, fırınlanmış özel silis kumu Kum dökme ve fırçalama aparatı ile halı içerisine yedirilir. Bunun için kullanılan silis kumuna "halı saha kumu" denir.'

Halı saha kumu için silis kumları yıkanıp, kurutulduktan sonra elenerek 0,500-1 mm aralığa getirilir. 50 kg’lık torbalarda ambalajlanarak satışa sunulur. Halı sahalarda m2 de yaklaşık 30 kg silis kumuna ihtiyaç vardır. Yağan yağmur sularının hızlı bir şekilde sahadan deşarz edilmesi için Halı saha kumunda elek analizi önemlidir.

Precast cephe kaplamaları üretiminde hammadde, turizm sektöründe plaj kumu, suni zemin kaplamaları olan spor tesislerinde ‘’halı saha kumu ‘’ olarak kullanılmaktadır.

1-) Futbol sahası projeye uygun olarak yerleşim planına göre Nivo, Mira v.b. kullanılarak işaretlenir.

2-) Proje'ye uygun olarak gerekli hafriyat çalışmaları yapılır.

3-) Sahanın üst kotu + 25 cm olacak şekilde ayarlanır. Ayrıca içten dışa doğru saha kenarlarına dört tarafta %0.8 eğimli +/- 2 cm kot toleransı ile aplikasyonu yapılır. Tesviyenin tamamlanmasından sonra zemin silindir ile sıkıştırılır.

4-) Drenaj çukurları balıksırtı şeklinde iç kanallar orta çizginden kenarlara doğru %1 eğim, çevre kanallar %0,5 eğimle açılır.


5-) Ana kanallar taban genişliği 60 cm üst genişliği 70 cm olacak şekilde drenaj suyu toplama rogarlarına bağlanır.

6-) Açılan kanalların içerişinde 5 cm kalınlığında 1-7mm dişli dere kumu serilerek sıkıştırılır. Kanallara Q 100 mm delikli drenfleks drenaj boruları döşenerek çevre kanalları ile bağlantı yapılır. Boruların üstleri 4 no lu mıcır (30-40mm) ile kanal seviyesine kadar doldurulur.

7-) Kanalları kapatılmış zemine 20 cm yüksekliğinde 3 no lu mıcır (20mm-30mm) proje kotlarına uygun olarak ekskavatör kepçesi ile serilir.

8-) Serilen malzeme çift tandemli silindirle vibrasyon yapılmadan enine ve boyuna sıkıştırılır. Sahanın bombesinin bozulmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

9-) Serilen mıcırın üzerine 1-2 nolu kırma taş (10mm-20mm) tozsuz mıcır zemin kotları ölçülerek ve orta bombe kontrol edilerek serilip tekrar silindir marifeti ile sıkıştırılır.