Filtre Çakılı

  • Tuna Silis Kum
  • Ocak 01, 2019

Filtre Çakılı Nedir?

Filtre çakılı, kuvarsça zengin magmatik, metamorfik kayaçların ayrışması sonucu oluşan 1 mm’den 32 mm' ye kadar olan doğal kuvars tanecikleridir. Filtre Çakılı ve kumu Aşınmaya ve mekanik hasarlara karşı çok yüksek dirençli olduğundan suların filtrasyonunda kullanılır.

Filtre Çakılının Özellikleri

Silis çakılları ve kumları beyaz renkli olup, demir oksit içeriyorsa renkleri pembeden kızıla veya kahverengiye kadar değişir. Silis çakılından (Si02) oluşan kuvars kumu içerisinde az miktarda kil, feldpat, demir oksitleri, karbonatlar barındırmaktadır.

Silis kum ve çakılının ( kuvars filtre çakılı ) yer kabuğundaki egemenliğine karşın, tüketici kuruluşların üründe birtakım fiziksel ve kimyasal özellik aramalarından ötürü , müşterilerimiz için en verimli filtre çakıllarını üretmekteyiz.

Filtre çakılı tesislerimizde doğal kuvars kumu ve silis kumlarının yıkama, eleme işlemlerinden sonra TS EN 12904 ve CE standartlarına uygun olarak istenilen renk ve ölçülerde üretilmektedir.

Filtre Çakılının Kullanım Alanları

Kuvars kum ve çakılları genel olarak cam, döküm sanayinde kullanılmakla birlikte, inşaat , boya ve plastik sanayinde, kimyasalların ve aşındırıcıların üretiminde de kullanılmaktadır.

Silis kum ve çakıllarının ana kullanım alanları cam ve döküm sanayileri olup inşaat sanayinde, aşındırıcıların üretiminde, metalurji, deterjan, boya, plastik, lastik, seramik sanayilerinde petrol üretiminde kullanılmaktadır. Dünya silis kum çakılı (kuvars kumu ) rezervleri sıhhatli bir şekilde hepaslanamamasına rağmen milyar ton seviyelerinde olduğu bilinmektedir.


Avrupa birliği kuralları gereğince üretilen kumun %45 cam sanayinde, %35 döküm sanayinde ve geri kalan kısmı ise elektrometalurji, inşaat sanayi, boya ve plastik üretiminde kullanılmaktadır. Ekonomik olarak silis kum ve çakılının (kuvars kum ve çakılı) üretilebilmesi için kumun üzerindeki kaldırılacak olan örtü tabakasının kalınlığının kum kalınlığına oranı maksimum 4 m3 / ton seviyesinde olmalıdır.

Üretimi :

Müşterilerimizin taleplerine göre ocaklardan üretilen kuvars kum ve çakılları cevher hazırlama tesislerinde eleme, scrup, yıkama, de-şlam, flotasyon veya magnetik seperasyon, klasifikasyon ve kurutma işlemlerine tabi tutularak yüksek Silisli ( Si02), düşük oksitli ve az miktarda ağır mineral içeren kaliteli kuvars kum ve çakılı üretmekteyiz. Silis kum ve çakılı (kuvars kumu ve çakılı) standartları, kullanıldıkları sanayi dalına ve tabiatta bulunuş kalitesine göre değişiklikler göstermektedir.

Bileşeni :

Silisyum dioksit veya silika, oksijen ve silisyum içeren kimyasal bir bileşik. Kimyasal sembolü SiO₂’dir. 16. yüzyıldan beri bilinmektedir. Cam, beton, fayans, porselen gibi birçok maddede kullanılmaktadır. 2 oksijen ve 1 silisyum atomundan oluşmaktadır.