Havuz Filtre Kumu

  • Tuna Silis Kum
  • Ocak 01, 2019

Kuvars Havuz Filtre kumu

Kuvars Filtre kumu doğal kuvars kumlarından yıkama, eleme ve kurutma işlemlerinden sonra TS EN 12904 standartlarına uygun olarak üretilir ve istenen ebatlarda sınıflandırılır. Kuvars Filtre kumları olarak kullanılan kuvars kumları asit deneylerinde çözünmez ve kütle kaybına uğramaz.

Havuz Suyunu Arıtmak için Kullanılır, havuz arıtmaların'da en önemli hususlardandır. Kullanım şekli : İhtiyaca göre havuz filtrelerine kalın'dan ince kuma doğru koyulur. 25 kg ambalajlar şeklinde satışa sunulur.

Havuz Suları Nasıl Filtrelenir?

Havuz kum filtrelerinde, su bir difüzörden filtre tankına girmekte, tank içindeki kuvars kum yatağının arasından sızarken toz ve tortular kum tanecikleri arasında kapana kısılmakta, filtre tankının dibine ulaşan arınmış su ise boşaltma kanallarından tesisata ve ardından havuzunuza dönüş yapmaktadır. Kum filtreleri yaklaşık 20~40 mikrona kadar olan partikülleri yakalayabilmektedir.

“Havuzların berrak ve temiz olması öncelikle iyi bir filtrasyona ve buna bağlı olarakda temiz bir kuvars kumuna bağlıdır. Kum filtrelerindeki kuvars kumların 3 yılda bir değişmesi uygundur.”

Kum filtreleri için özel nitelikli ve granül ebatlı kuvars havuz kumu, kolay ters yıkanabilme özelliği, uygun filtre yatağı tabakaları oluşturmak için hesaplanan granül değer aralıkları ve uzun kullanım ömürleri ile ekonomik, dayanıklı ve etkili filtrasyon yatağı oluştururlar.


Doğal olarak filtrelenmeyen havuz suyunda ise bulanıklık kaçınılmaz bir sonuçtur. Kum filtrelerindeki topaklaşma ve taşlaşmalar, filtre kum seviyesinin 15-20 cm altında ve filtre çeperlerinde meydana gelir. Ayrıca, filtre içinden sürekli olarak ve yaklaşık 1 bar basınç ile geçen su, kum tanelerinin yuvarlanmasına ve kumun misket haline gelerek, kirliliği tutabilme özelliğini yitirmesine sebep olur.

Havuz Kumun Özellikleri :

Havuz Kumun En büyük özelliği Seperatörler vasıtasıyla tozdan arındırılmış olmasıdır. 0,7 - 1,5 mm Kuvars ince Kum %99,8 SiO 2 ve kuvars kum içerir. Havuz Suyunu Arıtmak için Kullanılan Kuvars Havuz Filtre Kumudur. Kırma kuvars kumu büyüklüğüne göre ince 07,1,5mm Kum filtrelerinde kullanılmak üzere belirli aralıkta elenmiş, kurutulmuş Doğal veya kırma kumdur.

Havuz Kumun Çok özel yıkama ile, Kimyasallarla işlem görmeden elde edilen Kanserojen içermeyen En Temiz Kum olmasıdır.

Kullanım Yerleri :

Havuzların filtrasyonunda, temizlenmesinde, Yüzme Havuzlarında, süs havuzlarında vb.kullanılır.

Havuz Filtre Kumu Ne Zaman Değişir?

Havuz filre kumunda taşlaşma olmaması halinde kuvars havuz kumları genel olarak 3 ila 5 yılda bir değişimi tavsiye edilmektedir. Havuz filtre bakımı her yıl düzenli olarak yapılmalıdır. Filtrasyonda hızlı kum filtreleri genelde 0,800-1,200 mm filtre kumu aralığında nozullu ve ters yıkama sistemi ile çalışır. Yavaş kum filtrelerinde ise 15-25 mm çakıl ve 5-15 mm çakıl ile yataklama yapılır. Üzerine 3-5 mm ve 1-3 mm çakıl konulur. En üst tabaka ise 0,300-0,500 mm aralığında yaklaşık 1 metre yükseklikte Arıtma kumu konulur. Her Sene başında havuz filtresi bakımı yapılırken eksik olan kumların tamamlanması kuvars havuz kumlarında taşlaşma var ise kumlar yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.