Bağlayıcı (Yapıştırıcı) Kum

  • Tuna Silis Kum
  • Ocak 01, 2019
Bağlayıcı (Yapıştırıcı) Kum

Demir dışı metal dökümünde, yüzey hassasiyeti istenilen durumlarda, döküm kalıplarında kullanabileceğiniz yeni bir teknoloji ürünü olan bağlayıcı kumun kullanımı ile döküm sonrası yüzey bitirme işlemlerine ihtiyaç duymaksızın çok yüksek kalitede pürüzsüz yüzeyler elde etmek mümkündür.

Bağlayıcı kum, tek başına kalıp kumu olarak kullanılabildiği gibi kum model olarak da kullanılabilir. Model üzerindeki girinti ve çıkıntıları tamamen kaplayacak bir katman halinde bağlayıcı kumu uygulandıktan sonra derecenin içi normal kumla (dolgu kumuyla) doldurularak kullanılabilir. (Bu kullanım şeklinde çıkacak duman miktarı azalacaktır.)

Dökümcünün ihtiyaçlarına en uygun özellikte kalıp kumunun sağlanabilmesi için aşağıdaki teknik özelliklere sahip iki çeşit bağlayıcı kumu stoklardan satışa sunulmuştur.

Kum kullanımında dikkat edilecek hususlardan en önemlisi ortamda farklı özellikte kumların bulunmamasıdır. Bu kumlar bir seneden daha uzun süre muhafaza edilebilmekte ve tekrar kullanılabilmektedir. Belirli aralıklarla kuma bentonit ilavesi ile kum ömrü arttırılmaktadır. En önemli husus kumun diğer kumlarla karışmamasını sağlamak ve uygun ambalaj içerisinde kuru bir ortamda muhafaza etmektir.


Eco Bond “S” Bağlayıcı Kum :
Eco bağlayıcı kumun plastisite değeri (kohezyon 500gr/cm2) düşüktür ve sıkıştırma derecesi tam olarak bilinmemekle birlikte sahip olduğu yüksek akışkanlık nedeni ile döküm serilerinde ve çok karmaşık olmayan işlemlerde (detaylı maça hazırlanması ve yerleştirilmesi gibi) kullanım için idealdir. Akışkanlığı belirli bir değere kadardır bunun sonucu olarak elekten geçirildiğinde sorun yaşanmaz.

SAND BOND Bağlayıcı Kum :
Kalıbın nemli ve plastik olduğu durumlarda, Sand bond bağlayıcı kumun daha yüksek kohezyon (700gr/cm2) ve plastisite değerine bağlı olarak özellikle gerilimli (baskılı) dökümlerde bakım, maça kullanımı ve keserek parçanın dökülmesini gerektiren dökümlerde kullanıma uygundur.